Typy atmosfer wybuchowych atex

Niektóre miejsca ze względu na swoje usytuowanie a także czynności w nich realizowane stają się niebezpieczne pod pewnymi względami. Przykładem mogą być strefy, w których gromadzą się niebezpieczne pyły oraz łatwopalne gazy. W takim przypadku w strefie zagrożonej wybuchem należy stosować urządzenia, które posiadają odpowiednie cechy konstrukcyjne zapewniające ich bezpieczne użytkowanie.

Klasyfikowanie sprzętu do stref zagrożonych wybuchem

Klasyfikacja exOprócz tego przestrzegane muszą być bezwzględnie wszelkie procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających w pobliżu. Klasyfikacja ex jest ważny zagadnieniem ze względu na rodzaj używanego sprzętu w danej przestrzeni. Podstawowymi źródłami zapłonu mogą być ponieważ iskry wytwarzane mechanicznie, iskry elektryczne, iskry elektrostatyczne czy gorące powietrze. W zależności od danej strefy zapłonowi może ulec gaz lub pył. Właśnie dlatego urządzenia grupuje się w zależności od typu występującego zagrożenia. I tak grupa I dotyczy metanu w podziemnych wyrobiskach górniczych. Grupa II gazu, mgły oraz pary. Dzieli się ona na podgrupy IIA, IIB oraz IIC. Grupa III dotyczy pyłów oraz podobnych. Dodatkowo dzieli się ona również na podgrupy IIIA, IIIB oraz IIIC. Kategorie Ex dzielą się z kolei na Strefę G, która dotyczy gazów, mgły oraz pary, strefę D dotyczącą pyłów.

Oprócz tego stosuje się również podział na strefę 0 (atmosfera wybuchowa utrzymuje się ciągle), strefę 1 (atmosfera wybuchowa występuje sporadycznie) oraz strefę 2 (atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnej pracy, a jeżeli występuje to utrzymuje się przez krótki czas). Urządzenia mające pracować w strefie wybuchowej muszą być projektowane z myślą o pracy w danej strefie. Tylko wówczas projektanci są w stanie dobrać odpowiednie zabezpieczenia, które pozwolą pracować urządzeniu w określonej strefie Ex.