Kiedy loteria sms jest bezpieczna?

Loterie organizowane za pomocą wiadomości sms nie cieszą się w naszym kraju zaufaniem. Doświadczenie nauczyło nas, że akcje smsowe często okazują się oszustwem i zwyczajnym naciąganiem ludzi. Trzeba jednak umieć rozróżniać zaufane źródła i sprawdzonych organizatorów od tych niepewnych.

Czym są loterie smsowe?

loterie smsPrzede wszystkim są wspaniałym narzędziem marketingowym i to jest szczególnie ważne dla organizatora zabawy. Głównym celem loterii jest wzrost sprzedaży i często chęć zbudowania wizerunku marki. Aby loterie sms były przez uczestników traktowane poważnie muszą być przede wszystkim dobrze zorganizowane i co najważniejsze w pełni uczciwe pod względem prawnym. Każda loteria to gra podlegająca ustawie o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku. Istnieją da rodzaje loterii: loteria promocyjna i audiotekstowa. Loterie smsowe należą do drugiego rodzaju. Uczestnictwo polega na odpłatnym połączeniu telefonicznym lub właśnie wysłaniu wiadomości sms, w zamian możemy oczekiwać wygranej w postaci pieniężnej lub rzeczowej. Każda wygrana w loterii opiera się na losowości. Osoba do której trafi wygrana jest wybierana w drodze losowania. Uczciwe loterie muszą spełnić kilka podstawowych warunków. Podstawą jest sporządzenie danych o loterii i jej czytelnego regulaminu. Organizator musi posiadać zaświadczenie o braku zaległości w urzędzie skarbowym oraz ZUS-ie. Gwarancje wypłaty nagrody potwierdza bank. Do budżetu państwa trafia opłata w wysokości 10% wartości nagród brutto.

Dopiero spełnienie tych warunków gwarantuje legalność loterii. Nadzór nad każdą organizowaną loterią pełni osoba wykwalifikowana czyli posiadająca świadectwo zawodowe wydawane przez Ministra Finansów. W każdym innym wypadku loteria organizowana jest niezgodnie z prawem.