filtry hydrauliki siłowej

Filtracja w hydraulice siłowej

Urządzenia wyposażone w siłowniki hydrauliczne są z reguły przeznaczone do ciężkich prac produkcyjnych gdzie potrzebna jest duża siła i precyzja pracy. Siłowniki przetwarzają ciśnienie hydrauliczne na fizyczną pracę siłownika, co zapewnia odpowiednie poruszanie elementami urządzenia.

Filtr hydrauliki siłowej

filtry hydrauliki siłowejUkłady hydrauliczne oparte są o przepływ cieczy, który najczęściej jest olejem hydraulicznym o odpowiednich parametrach. Siłowniki są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia wewnątrz płynu, które wpływają na zużycie zarówno elementów uszczelniających jak i konstrukcji podzespołów tłoczących poprzez ich wycieranie. Odpowiednia filtracja podczas przepływu tych płynów jest niezbędna aby urządzenie pracowało prawidłowo i aby nie dochodziło do jego nagłej i nieprzewidzianej awarii. Powinno się stosować filtry hydrauliki siłowej w każdym układzie w nią wyposażonym. Są to z reguły wykonane z odpowiednich tkanin lub innych materiałów zespoły filtracyjne obudowane z reguły z walcowate obudowy. Każde urządzenie posiada typ, rozmiar i wydajność filtra jako parametry na podstawie których powinno się uwzględnić elementy na jego wymianę. Trzeba dodatkowo zaznaczyć, że wymiana jest konieczna z powodu zużycia tkanin filtracyjnych i ich zabrudzeniu. Jest to normalne, że na filtrze zbierają się osady, gdyż w tym celu zostały one stworzone, jednak po czasie tych osadów jest na tyle dużo, że zmniejszają powierzchnie czynną filtra i konieczna jest jego wymiana.

Warto korzystać z dobrych filtrów, które używają takich materiałów, aby zapewnić możliwie maksymalny przepływ przy wychwytywaniu jak największej ilości zanieczyszczeń. Jest to możliwe tylko jeśli zastosuje się odpowiedniej jakości materiały o dużej wytrzymałości, gdzie można zastosować mniejsze przekroje włókien.